• Ψηφιακός Μαστογράφος

Το Ειδικό Κέντρο Μαστού «Αρήτειον», είναι εξοπλισμένο με τον υπερσύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο  selenia του οίκου Lorad (Hologic), βραβευμένου  από τον Αμερικανικό Οργανισμό Frost & Sallivan, για την τεχνολογική του υπεροχή.

 Ο ψηφιακός μαστογράφος selenia, διαθέτει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως: 

  • ψηφιακό ανιχνευτή από άμορφο σελήνιο (aSe) που μετατρέπει άμεσα τις ακτίνες χ σε ψηφιακό σήμα, χωρίς ενδιάμεση μετατροπή αυτών σε άλλη μορφή ενέργειας. Για το λόγο αυτό αποτελεί το μοναδικό πραγματικό direct digital μαστογράφο που δίνει εικόνες υψηλής ευκρίνειας.
  • αυξημένων διαστάσεων ψηφιακό ανιχνευτή (24χ29 cm) ο οποίος καλύπτει και τους μεγάλους σε μέγεθος μαστούς, αποφεύγοντας ετσι συμπληρωματικές ακτινογραφικές λήψεις, οι οποίες αυξάνουν προφανώς την ακτινική επιβάρυνση.
  • καινοτομικά πίεστρα που διαθέτουν δυνατότητα κλίσης, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη κατανομή της πίεσης σε όλο το εύρος του μαστού και ανώδυνη εξέταση.
  • το πατενταρισμένο κυψελοειδές HTC (High Transmission Cellular) grid, που εξασφαλίζει ειδικά στους πυκνούς μαστούς, καλύτερη διεισδυτικότητα και μείωση της δόσης της ακτινοβολίας.
  • ιδανικό resolution που εξασφαλίζει ευκρινή απεικόνιση των μικροαποτιτανώσεων, δηλ. μη ψηλαφητών βλαβών που σχετίζονται με αρχικό στάδιο καρκίνου του μαστού και τις οποίες καμία άλλη απεικονιστική μέθοδος δεν μπορεί να ανιχνεύσει.
  • σύστημα CAD (Computer Aided Diagnostics) το οποίο όχι μόνο επισημαίνει τις ύποπτες περιοχές, αλλά προβάλλει και τα σαφή όρια της αλλοίωσης

 

  • Ψηφιακός Υπερηχοτομογράφος με ειδικές εφαρμογές για την μελέτη μαστών

Για την απόκτηση εικόνας με υψηλή διακριτική ικανότητα χρειάζεται ειδική ηχοβόλος κεφαλή υψηλών συχνοτήτων. Το κέντρο μας εξασφαλίζει αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση με την χρήση υπερσύγχρονου υπερηχοτομογράφου, που διαθέτει ηχοβολέα υψηλών συχνοτήτων 14 -17MHz με άριστη  επιφανειακή εστίαση και ανάδειξη ακόμη και των πολύ μικρών αλλοιώσεων αμέσως κάτωθεν του δέρματος. Εφαρμόζονται τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα με έγχρωμη μελέτη της αγγείωσης,  τρισδιάστατη ανασύνθεση της εικόνας (3D) καθώς και πανοραμική απεικόνιση των βλαβών.

Οι εικόνες που λαμβάνονται έχουν άριστη ποιότητα, υψηλή ευκρίνεια και επομένως αυξημένη ακρίβεια στην διάγνωση.