• Η πρώτη μαστογραφία αναφοράς, πρέπει να γίνεται σε ηλικία 36 ετών. Εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί ο ιατρός να ζητήσει να γίνει και σε μικρότερη ηλικία.
  • Μετά δε τη συμπλήρωση του 40ου έτους της ηλικίας, πρέπει ο μαστογραφικός έλεγχος να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.
  • Καλύτερος χρόνος για την διενέργεια της μαστογραφίας είναι η πρώτη εβδομάδα μετά το τέλος της εμμήνου ρύσεως.
  • Με τη συμπλήρωση του 20ου έτους της ηλικίας, όλες οι γυναίκες θα πρέπει να εφαρμόζουν την αυτοεξέταση των μαστών. Η ψηλάφηση ενός μορφώματος, μια πάχυνση ή ερεθισμός (ερυθρότητα) του δέρματος, έκκριση ή εισολκή της θηλής και γενικότερα για κάθε «περίεργη»αλλαγή των μαστών, η γυναίκα θα πρέπει να απευθύνεται αμέσως στον ιατρό της