Καλοήθεις αλλοιώσεις:

 • κύστη μαστού
 • ενδομαστικός λεμφαδένας 
 • ινοαδένωμα
 • αποτιτανώσεις  δερματικές                              
 • αποτιτανώσεις αγγειακές                              
 • αποτιτανώσεις στρογγύλες στικτές
 • νησίδες αδενικού ιστού
 • μαζικός ιστός στη μασχαλιαία απόφυση του μαστού
 • λίπωμα
 • σκληρυντική αδένωση 
 • απόστημα
 • οίδημα
 • μαστίτιδα