Κακοήθεις βλάβες:

 • αδενοειδές κυστικό καρκίνωμα 
 • πορογενές καρκίνωμα
 • φλεγμονώδες καρκίνωμα
 • διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα
 • διηθητικό θηλώδες καρκίνωμα
 • μυελοειδές καρκίνωμα
 • σωληνώδες καρκίνωμα
 • μεταπλαστικό καρκίνωμα
 • βλεννώδες καρκίνωμα 
 • μεταστατικό καρκίνωμα
 • σαρκώματα
 • Non Hodgkin λέμφωμα