Βλάβες αυξημένου κινδύνου:

  • αποτιτανώσεις άμορφες                                
  • αποτιτανώσεις λεπτές γραμμοειδείς                                
  • αποτιτανώσεις πλειόμορφες
  • ασύμμετρη σκίαση
  • ακτινωτή ουλή 
  • πάχυνση του δέρματος και εισολκή 
  • μασχαλιαία λεμφαδενοπάθεια
  • έκκριση από τη θηλή
  • θηλώδεις βλάβες
  • μη διηθητικό λοβιακό καρκίνωμα (in situ)