Συχνές ερωτήσεις για την Ψηφιακή Ματογραφία

Καταχώρηση 2017/05/19

8  συχνές ερωτήσεις για την  Ψηφιακή Μαστογραφία

 

1. Πότε πρέπει να κάνει την πρώτη μαστογραφία μια γυναίκα χωρίς οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού; 


Όλες οι γυναίκες, ανάλογα με την ηλικία και το οικογενειακό τους ιστορικό, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο της καλής υγείας των μαστών τους. Η μαστογραφία, που είναι η ακτινογραφία του μαστού, γίνεται με ειδικό μηχάνημα, τον μαστογράφο. Σήμερα υπάρχουν οι αναλογικοί μαστογράφοι της παλιάς γενιάς, οι ψηφιοποιημένοι και οι ψηφιακοί μαστογράφοι. Ο ψηφιακός μαστογράφος είναι ο πλέον αξιόπιστος και δε θα πρέπει να συγχέεται με τον ψηφιοποιημένο, που συχνά χρησιμοποιείται. Στο κέντρο μας χρησιμοποιείται αμιγώς σύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος .

Σε γυναίκες χωρίς οικογενειακό ιστορικό, η πρώτη μαστογραφία, θα πρέπει να ξεκινά από τα 36 έτη και άνω.2. Τι κάνει μια νεαρή κοπέλα με επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, που όμως δεν είναι σε ηλικία να υποβληθεί σε μαστογραφία;


Σε γυναίκες ηλικίας 25-30 ετών αποφεύγεται συνήθως η μαστογραφία για τους εξής λόγους: 
• Στην ηλικία αυτή, ο μαζικός αδένας είναι πολύ πυκνός και κατά συνέπεια η εξέταση είναι χαμηλής διαγνωστικής αξίας.
• O μαζικός αδένας στη νεαρή ηλικία είναι πιο ευαίσθητος στην ακτινοβολία και γι’ αυτό αποφεύγουμε να τον ακτινοβολούμε αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Ωστόσο αν υπάρξει κάποιο εύρημα θα ακολουθηθεί ο κατάλληλος χειρισμός υπό την  καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού.

Κάθε νεαρή γυναίκα ωστόσο μπορεί να υποβάλλεται σε κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα  μαστών.

3. Κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται η μαστογραφία;


Μετά την ηλικία των 40 ετών πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο και αυτό επειδή μετά την ηλικία αυτή ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου αυξάνεται. Έτσι, κάνοντας μαστογραφία κάθε χρόνο, δίνεται η δυνατότητα, αν στο μεταξύ αναπτυχθεί κάποια κακοήθεια, να μπορούμε να την εντοπίσουμε σε πολύ αρχικό στάδιο και κατά συνέπεια να έχουμε καλύτερη πρόγνωση και αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

4. Σε ποια μέρα του κύκλου πρέπει να γίνεται;


Συνίσταται,  η μαστογραφία να γίνεται μεταξύ της 4ης και της 11ης ημέρας του κύκλου, μετρώντας από την πρώτη ημέρα που εμφανίστηκε η έμμηνος ρύση, έτσι ώστε οι μαστοί να είναι λιγότερο διογκωμένοι.


5. Πόσο αξιόπιστη είναι η μαστογραφία;

Είναι μια αξιόπιστη και απλή εξέταση και όλες οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν. Σήμερα, με τη χρήση της ψηφιακή μαστογραφίας, έχουμε ασφαλέστερα αποτελέσματα, αλλά και πάλι χρειάζονται συμπληρωματικές εξετάσεις, όπως είναι η σωστή κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό, αλλά και το υπερηχογράφημα μαστών με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων. 

6. Είναι επώδυνη εξέταση;

Η μαστογραφία δεν πονάει. Πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει μια ελαφρά πίεση στο μαστό για καλύτερη και σαφέστερη εικόνα. Στις περιπτώσεις που ο μαστός είναι πολύ πυκνός, τότε χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση, που ίσως να προκαλέσει κάποιον πόνο, ο οποίος όμως είναι υποφερτός και παροδικός. 


7. Έχει ακτινοβολία η ψηφιακή μαστογραφία;

Το ποσοστό της ακτινοβολίας που δέχεται ο μαστός με την ψηφιακή μαστογραφία είναι εξαιρετικά χαμηλό (40% μειωμένο σε σύγκριση με την κλασική αναλογική μαστογραφία) και δεν έχει προκύψει συσχέτιση μεταξύ ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και μαστογραφίας.

8. Με ποια κριτήρια να επιλέγουμε το κέντρο που θα κάνουμε μαστογραφία;

Τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να επιλέγεται ένα κέντρο είναι η αξιοπιστία του, η οποία προκύπτει από το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, την τεχνολογία που διαθέτει, την ποιότητα και αξιοπιστία των εξετάσεων που διενεργεί και φυσικά τη γνώμη αυτών που το επισκέπτονται. 

 

8 συχνές ερωτήσεις για την Ψηφιακή Μαστογραφία

1. Πότε πρέπει να κάνει την πρώτη μαστογραφία μια γυναίκα χωρίς οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού;

Όλες οι γυναίκες, ανάλογα με την ηλικία και το οικογενειακό τους ιστορικό, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο της καλής υγείας των μαστών τους. Η μαστογραφία, που είναι η ακτινογραφία του μαστού, γίνεται με ειδικό μηχάνημα, τον μαστογράφο. Σήμερα υπάρχουν οι αναλογικοί μαστογράφοι της παλιάς γενιάς, οι ψηφιοποιημένοι και οι ψηφιακοί μαστογράφοι. Ο ψηφιακός μαστογράφος είναι ο πλέον αξιόπιστος και δε θα πρέπει να συγχέεται με τον ψηφιοποιημένο, που συχνά χρησιμοποιείται. Στο κέντρο μας χρησιμοποιείται αμιγώς σύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος .
Σε γυναίκες χωρίς οικογενειακό ιστορικό, η πρώτη μαστογραφία, θα πρέπει να ξεκινά από τα 36 έτη και άνω.


2. Τι κάνει μια νεαρή κοπέλα με επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, που όμως δεν είναι σε ηλικία να υποβληθεί σε μαστογραφία;

Σε γυναίκες ηλικίας 25-30 ετών αποφεύγεται συνήθως η μαστογραφία για τους εξής λόγους:
• Στην ηλικία αυτή, ο μαζικός αδένας είναι πολύ πυκνός και κατά συνέπεια η εξέταση είναι χαμηλής διαγνωστικής αξίας.
• O μαζικός αδένας στη νεαρή ηλικία είναι πιο ευαίσθητος στην ακτινοβολία και γι’ αυτό αποφεύγουμε να τον ακτινοβολούμε αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Ωστόσο αν υπάρξει κάποιο εύρημα θα ακολουθηθεί ο κατάλληλος χειρισμός υπό την καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού.
Κάθε νεαρή γυναίκα ωστόσο μπορεί να υποβάλλεται σε κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα μαστών.

3. Κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται η μαστογραφία;

Μετά την ηλικία των 40 ετών πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο και αυτό επειδή μετά την ηλικία αυτή ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου αυξάνεται. Έτσι, κάνοντας μαστογραφία κάθε χρόνο, δίνεται η δυνατότητα, αν στο μεταξύ αναπτυχθεί κάποια κακοήθεια, να μπορούμε να την εντοπίσουμε σε πολύ αρχικό στάδιο και κατά συνέπεια να έχουμε καλύτερη πρόγνωση και αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
4. Σε ποια μέρα του κύκλου πρέπει να γίνεται;

Συνίσταται, η μαστογραφία να γίνεται μεταξύ της 4ης και της 11ης ημέρας του κύκλου, μετρώντας από την πρώτη ημέρα που εμφανίστηκε η έμμηνος ρύση, έτσι ώστε οι μαστοί να είναι λιγότερο διογκωμένοι.

5. Πόσο αξιόπιστη είναι η μαστογραφία;
Είναι μια αξιόπιστη και απλή εξέταση και όλες οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν. Σήμερα, με τη χρήση της ψηφιακή μαστογραφίας, έχουμε ασφαλέστερα αποτελέσματα, αλλά και πάλι χρειάζονται συμπληρωματικές εξετάσεις, όπως είναι η σωστή κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό, αλλά και το υπερηχογράφημα μαστών με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων.

6. Είναι επώδυνη εξέταση;
Η μαστογραφία δεν πονάει. Πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει μια ελαφρά πίεση στο μαστό για καλύτερη και σαφέστερη εικόνα. Στις περιπτώσεις που ο μαστός είναι πολύ πυκνός, τότε χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση, που ίσως να προκαλέσει κάποιον πόνο, ο οποίος όμως είναι υποφερτός και παροδικός.


7. Έχει ακτινοβολία η ψηφιακή μαστογραφία;
Το ποσοστό της ακτινοβολίας που δέχεται ο μαστός με την ψηφιακή μαστογραφία είναι εξαιρετικά χαμηλό (40% μειωμένο σε σύγκριση με την κλασική αναλογική μαστογραφία) και δεν έχει προκύψει συσχέτιση μεταξύ ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και μαστογραφίας.
8. Με ποια κριτήρια να επιλέγουμε το κέντρο που θα κάνουμε μαστογραφία;
Τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να επιλέγεται ένα κέντρο είναι η αξιοπιστία του, η οποία προκύπτει από το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, την τεχνολογία που διαθέτει, την ποιότητα και αξιοπιστία των εξετάσεων που διενεργεί και φυσικά τη γνώμη αυτών που το επισκέπτονται.