Συχνές ερωτήσεις για την Ψηφιακή Ματογραφία

Καταχώρηση 2017/05/19

8  συχνές ερωτήσεις για την  Ψηφιακή Μαστογραφία

 

1. Πότε πρέπει να κάνει την πρώτη μαστογραφία μια γυναίκα χωρίς οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού; 


Όλες οι γυναίκες, ανάλογα με την ηλικία και το οικογενειακό τους ιστορικό, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο της καλής υγείας των μαστών τους. Η μαστογραφία, που είναι η ακτινογραφία του μαστού, γίνεται με ειδικό μηχάνημα, τον μαστογράφο. Σήμερα υπάρχουν οι αναλογικοί μαστογράφοι της παλιάς γενιάς, οι ψηφιοποιημένοι και οι ψηφιακοί μαστογράφοι. Ο ψηφιακός μαστογράφος είναι ο πλέον αξιόπιστος και δε θα πρέπει να συγχέεται με τον ψηφιοποιημένο, που συχνά χρησιμοποιείται. Στο κέντρο μας χρησιμοποιείται αμιγώς σύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος .

Σε γυναίκες χωρίς οικογενειακό ιστορικό, η πρώτη μαστογραφία, θα πρέπει να ξεκινά από τα 36 έτη και άνω.2. Τι κάνει μια νεαρή κοπέλα με επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, που όμως δεν είναι σε ηλικία να υποβληθεί σε μαστογραφία;


Σε γυναίκες ηλικίας 25-30 ετών αποφεύγεται συνήθως η μαστογραφία για τους εξής λόγους: 
• Στην ηλικία αυτή, ο μαζικός αδένας είναι πολύ πυκνός και κατά συνέπεια η εξέταση είναι χαμηλής διαγνωστικής αξίας.
• O μαζικός αδένας στη νεαρή ηλικία είναι πιο ευαίσθητος στην ακτινοβολία και γι’ αυτό αποφεύγουμε να τον ακτινοβολούμε αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Ωστόσο αν υπάρξει κάποιο εύρημα θα ακολουθηθεί ο κατάλληλος χειρισμός υπό την  καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού.

Κάθε νεαρή γυναίκα ωστόσο μπορεί να υποβάλλεται σε κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα  μαστών.

3. Κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται η μαστογραφία;


Μετά την ηλικία των 40 ετών πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο και αυτό επειδή μετά την ηλικία αυτή ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου αυξάνεται. Έτσι, κάνοντας μαστογραφία κάθε χρόνο, δίνεται η δυνατότητα, αν στο μεταξύ αναπτυχθεί κάποια κακοήθεια, να μπορούμε να την εντοπίσουμε σε πολύ αρχικό στάδιο και κατά συνέπεια να έχουμε καλύτερη πρόγνωση και αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

4. Σε ποια μέρα του κύκλου πρέπει να γίνεται;


Συνίσταται,  η μαστογραφία να γίνεται μεταξύ της 4ης και της 11ης ημέρας του κύκλου, μετρώντας από την πρώτη ημέρα που εμφανίστηκε η έμμηνος ρύση, έτσι ώστε οι μαστοί να είναι λιγότερο διογκωμένοι.


5. Πόσο αξιόπιστη είναι η μαστογραφία;

Είναι μια αξιόπιστη και απλή εξέταση και όλες οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν. Σήμερα, με τη χρήση της ψηφιακή μαστογραφίας, έχουμε ασφαλέστερα αποτελέσματα, αλλά και πάλι χρειάζονται συμπληρωματικές εξετάσεις, όπως είναι η σωστή κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό, αλλά και το υπερηχογράφημα μαστών με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων. 

6. Είναι επώδυνη εξέταση;

Η μαστογραφία δεν πονάει. Πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει μια ελαφρά πίεση στο μαστό για καλύτερη και σαφέστερη εικόνα. Στις περιπτώσεις που ο μαστός είναι πολύ πυκνός, τότε χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση, που ίσως να προκαλέσει κάποιον πόνο, ο οποίος όμως είναι υποφερτός και παροδικός. 


7. Έχει ακτινοβολία η ψηφιακή μαστογραφία;

Το ποσοστό της ακτινοβολίας που δέχεται ο μαστός με την ψηφιακή μαστογραφία είναι εξαιρετικά χαμηλό (40% μειωμένο σε σύγκριση με την κλασική αναλογική μαστογραφία) και δεν έχει προκύψει συσχέτιση μεταξύ ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και μαστογραφίας.

8. Με ποια κριτήρια να επιλέγουμε το κέντρο που θα κάνουμε μαστογραφία;

Τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να επιλέγεται ένα κέντρο είναι η αξιοπιστία του, η οποία προκύπτει από το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, την τεχνολογία που διαθέτει, την ποιότητα και αξιοπιστία των εξετάσεων που διενεργεί και φυσικά τη γνώμη αυτών που το επισκέπτονται. 

 

8 συχνές ερωτήσεις για την Ψηφιακή Μαστογραφία

1. Πότε πρέπει να κάνει την πρώτη μαστογραφία μια γυναίκα χωρίς οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού;

Όλες οι γυναίκες, ανάλογα με την ηλικία και το οικογενειακό τους ιστορικό, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σε έλεγχο της καλής υγείας των μαστών τους. Η μαστογραφία, που είναι η ακτινογραφία του μαστού, γίνεται με ειδικό μηχάνημα, τον μαστογράφο. Σήμερα υπάρχουν οι αναλογικοί μαστογράφοι της παλιάς γενιάς, οι ψηφιοποιημένοι και οι ψηφιακοί μαστογράφοι. Ο ψηφιακός μαστογράφος είναι ο πλέον αξιόπιστος και δε θα πρέπει να συγχέεται με τον ψηφιοποιημένο, που συχνά χρησιμοποιείται. Στο κέντρο μας χρησιμοποιείται αμιγώς σύγχρονος ψηφιακός μαστογράφος .
Σε γυναίκες χωρίς οικογενειακό ιστορικό, η πρώτη μαστογραφία, θα πρέπει να ξεκινά από τα 36 έτη και άνω.


2. Τι κάνει μια νεαρή κοπέλα με επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό, που όμως δεν είναι σε ηλικία να υποβληθεί σε μαστογραφία;

Σε γυναίκες ηλικίας 25-30 ετών αποφεύγεται συνήθως η μαστογραφία για τους εξής λόγους:
• Στην ηλικία αυτή, ο μαζικός αδένας είναι πολύ πυκνός και κατά συνέπεια η εξέταση είναι χαμηλής διαγνωστικής αξίας.
• O μαζικός αδένας στη νεαρή ηλικία είναι πιο ευαίσθητος στην ακτινοβολία και γι’ αυτό αποφεύγουμε να τον ακτινοβολούμε αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος. Ωστόσο αν υπάρξει κάποιο εύρημα θα ακολουθηθεί ο κατάλληλος χειρισμός υπό την καθοδήγηση του θεράποντος ιατρού.
Κάθε νεαρή γυναίκα ωστόσο μπορεί να υποβάλλεται σε κλινική εξέταση και υπερηχογράφημα μαστών.

3. Κάθε πότε πρέπει να επαναλαμβάνεται η μαστογραφία;

Μετά την ηλικία των 40 ετών πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο και αυτό επειδή μετά την ηλικία αυτή ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου αυξάνεται. Έτσι, κάνοντας μαστογραφία κάθε χρόνο, δίνεται η δυνατότητα, αν στο μεταξύ αναπτυχθεί κάποια κακοήθεια, να μπορούμε να την εντοπίσουμε σε πολύ αρχικό στάδιο και κατά συνέπεια να έχουμε καλύτερη πρόγνωση και αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
4. Σε ποια μέρα του κύκλου πρέπει να γίνεται;

Συνίσταται, η μαστογραφία να γίνεται μεταξύ της 4ης και της 11ης ημέρας του κύκλου, μετρώντας από την πρώτη ημέρα που εμφανίστηκε η έμμηνος ρύση, έτσι ώστε οι μαστοί να είναι λιγότερο διογκωμένοι.

5. Πόσο αξιόπιστη είναι η μαστογραφία;
Είναι μια αξιόπιστη και απλή εξέταση και όλες οι γυναίκες θα πρέπει να υποβάλλονται σε αυτήν. Σήμερα, με τη χρήση της ψηφιακή μαστογραφίας, έχουμε ασφαλέστερα αποτελέσματα, αλλά και πάλι χρειάζονται συμπληρωματικές εξετάσεις, όπως είναι η σωστή κλινική εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό, αλλά και το υπερηχογράφημα μαστών με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων.

6. Είναι επώδυνη εξέταση;
Η μαστογραφία δεν πονάει. Πρέπει, ωστόσο, να υπάρξει μια ελαφρά πίεση στο μαστό για καλύτερη και σαφέστερη εικόνα. Στις περιπτώσεις που ο μαστός είναι πολύ πυκνός, τότε χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση, που ίσως να προκαλέσει κάποιον πόνο, ο οποίος όμως είναι υποφερτός και παροδικός.


7. Έχει ακτινοβολία η ψηφιακή μαστογραφία;
Το ποσοστό της ακτινοβολίας που δέχεται ο μαστός με την ψηφιακή μαστογραφία είναι εξαιρετικά χαμηλό (40% μειωμένο σε σύγκριση με την κλασική αναλογική μαστογραφία) και δεν έχει προκύψει συσχέτιση μεταξύ ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και μαστογραφίας.
8. Με ποια κριτήρια να επιλέγουμε το κέντρο που θα κάνουμε μαστογραφία;
Τα κριτήρια με τα οποία θα πρέπει να επιλέγεται ένα κέντρο είναι η αξιοπιστία του, η οποία προκύπτει από το έμπειρο και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, την τεχνολογία που διαθέτει, την ποιότητα και αξιοπιστία των εξετάσεων που διενεργεί και φυσικά τη γνώμη αυτών που το επισκέπτονται.

 

 

Περισσότερα

Αυτοεξέταση μαστού

Καταχώρηση 2017/05/19

Πώς να κάνω ψηλάφηση στήθους;

Η ψηλάφηση και η αυτοεξέταση του στήθους είναι κάτι που πρέπει κάθε γυναίκα να μάθει να κάνει από πολύ νεαρή ηλικία. Είναι ανώδυνη, διαρκεί 10 λεπτά και σε πολλές περιπτώσεις σώζει ζωές, καθώς συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

1. Κάθε πότε πρέπει να ψηλαφώ το στήθος μου;

Μία φορά το μήνα , αμέσως μετά την περίοδο. Ιδανικές μέρες είναι από την 8η-10η μέρα του κύκλου, γιατί τότε οι μαστοί είναι πιο μαλακοί και λιγότερο ευαίσθητοι. Οι γυναίκες που βρίσκονται στην εμμηνόπαυση μπορούν να εξετάζουν το στήθος τους την πρώτη μέρα κάθε μήνα.

2. Πώς γίνεται η αυτοεξέταση του μαστού;

 

Βήμα 1ο: Οπτική εξέταση                                                                                         

Στεκόμαστε μπροστά στον καθρέφτη με τα χέρια κάτω και παράλληλα με το σώμα.  Αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στο μέγεθος (πέραν της ανατομικής διαφοράς των δύο μαστών η οποία είναι συνήθης) ή στο σχήμα των μαστών, καθώς επίσης εάν υπάρχει κάποιο εξόγκωμα , εισολκή (τράβηγμα του δέρματος προς τα μέσα) ή ερυθρότητα στην περιοχή.

 Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με τα χέρια όρθια ή πίσω από το κεφάλι και έπειτα με τα χέρια τοποθετημένα στη μέση πιέζοντας με δύναμη τη λεκάνη ώστε να σφίγγουν οι μύες του στήθους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα 2ο: Ψηλάφηση

Στο δεύτερο στάδιο που κάνουμε την ψηλάφηση ξαπλώνουμε στο κρεβάτι, βάζουμε τα χέρια μας πίσω από το κεφάλι μας και με το άλλο αρχίζουμε να ψηλαφούμε τον αντίθετο μαστό.

Με τα 3 μεσαία δάχτυλά μας, κάνουμε κυκλικές κινήσεις σαρώνοντας το μαστό από έξω προς τα μέσα και από κάτω μέχρι επάνω. 

Στο τέλος πιέζουμε τη θηλή κάθε μαστού και παρατηρούμε για κάποιο έκκριμα είτε καθαρό είτε με αίμα ή κάθε είδους υγρό.

Στην περίπτωση που παρατηρήσουμε κάτι μη φυσιολογικό πρέπει να ενημερώσουμε κάποιον εξειδικευμένο γιατρό για περαιτέρω εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, η έγκαιρη διάγνωση επιτυγχάνεται με την αυτοεξέταση ,τον υψηλής ευκρίνειας υπέρηχο μαστού , την ψηφιακή μαστογραφία και την κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό.

 

             

Περισσότερα