Για την απόκτηση εικόνας με υψηλή διακριτική ικανότητα χρειάζεται ειδική ηχοβόλος κεφαλή υψηλών συχνοτήτων. Το κέντρο μας εξασφαλίζει αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση με την χρήση υπερσύγχρονου υπερηχοτομογράφου, που διαθέτει ηχοβολέα υψηλών συχνοτήτων 14 -17MHz με άριστη  επιφανειακή εστίαση και ανάδειξη ακόμη και των πολύ μικρών αλλοιώσεων αμέσως κάτωθεν του δέρματος. Εφαρμόζονται τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά επιτεύγματα με έγχρωμη μελέτη της αγγείωσης,  τρισδιάστατη ανασύνθεση της εικόνας (3D) καθώς και πανοραμική απεικόνιση των βλαβών.

Οι εικόνες που λαμβάνονται έχουν άριστη ποιότητα, υψηλή ευκρίνεια και επομένως αυξημένη ακρίβεια στην διάγνωση.