Το Κέντρο « Αρήτειον» ψηφιακή απεικόνιση μαστού, είναι μία σύγχρονη ιατρική μονάδα που αναπτύχθηκε  τα τελευταία χρόνια και έχει ως στόχο την έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Προσφέρει υψηλής  ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες λειτουργώντας με βάση τα διεθνή πρότυπα και πληρεί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές , μέσω της υπερσύγχρονης τεχνολογικής υποδομής που διαθέτει, καθώς και της άριστης επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού του.

Στο κέντρο εκτελούνται όλες οι απεικονιστικές μέθοδοι των μαστών (προληπτική και διαγνωστική ψηφιακή μαστογραφία, 3D-4D υπερηχογράφημα μαστών υψηλής διακριτικής ικανότητας), καθώς επίσης και απεικονιστικά κατευθυνόμενες επεμβατικές  πράξεις, που καλύπτουν όλο το εύρος των παθήσεων του μαστού (προεγχειρητική σήμανση βλαβών, διά βελόνης παρακέντηση, βιοψία με ευρύστομη βελόνη).